Om oss

ÖREHUS startades 1992 i Malmö. Vi har sedan dess i långsam takt
expanderat vår verksamhet. Vi tillhandahåller alla de tjänster som
behövs för en professionell förvaltning både inom de administrativa/
ekonomiska och tekniska tjänsterna.

Vår personal har mångårig erfarenhet inom sina respektive arbetsområde och är väl förtrogna med branschen. Vi har idag 50 personer anställda där var och en har ett stort eget ansvar och är företagets kontaktyta mot uppdragsgivare och boende.

Samtliga kunder har EN fast kontaktperson för alla ärenden inom uppdraget. Det är för bostadsrättsföreningar en kundansvarig fastighetsekonom för den ekonomiska delen eller en vicevärd/ fastighetsskötare för den tekniska delen.

Förvaltningen av hyresfastigheter sköts av våra fastighetsförvaltare.

Den tekniska förvaltningen och skötseln utförs av fastighetsskötare och driftstekniker. Utöver detta kan vi erbjuda en teknisk konsult som hjälper till med eventuella utredningar och upphandlingar.

Vi har hjälp av ett antal företag som upprättar underhållsplaner, hjälper till med OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och brandtillsyn.

Vi vill med hög kompetens och personlig service tillhandahålla individuellt anpassade förvaltningskoncept allt efter kundens önskemål och behov.