Ekonomisk förvaltning

Vi tillhandahåller komplett redovisning för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar.

I vårt tjänsteutbud ingår:

 • Medlems- och lägenhetsförteckning
 • Hyres/avgiftsdebitering
 • Kravhantering – inkasso
 • Överlåtelse- pantförskrivningar
 • Budget
 • Löpande bokföring och årsbokslut
 • Årsbudget
 • Rapportering och uppföljning
 • Digitala rapporter
 • Digital fakturahantering
 • Skatter och deklarationer
 • Låneadministration
 • Löner, arvoden och kontrolluppgifter

Kontakta oss gärna för offert anpassad efter era önskemål och behov.